LimeWire 3.4.4

Umożliwia swobodną wymianę plików w Internecie w oparciu o sieć Gnutelli. Główną funkcją programu jest wyszukiwanie, pobieranie i udostępnianie plików w formacie MP3, ale w pełni obsługuje dowolny format plików np. grafikę, animacje oraz pliki z programami lub grami komputerowymi. W najnowszej wersji programu dołożono opcję "Find More Sources", która umożliwia wyszukanie dodatkowych źródeł w celu kontynuacji ściąganego pliku.