The Bat! polski interfejs 4.0.34

Zawiera kilkanaście wersji językowych, w tym również polską, interfesju użytkownika programu The Bat!