HDD Temperature 1.1

Darmowa aplikacja do kontroli temperatury twardego dysku. Narzędzie obsługuje jeden dysk, w przypadku przekroczenia zdefiniowanej uprzednio w programie wartości granicznej wyświetla na pulpicie komunikat ostrzegawczy.