ePortfel Lite 3.3.37

Program do zarządzania finansami osobistymi. Aplikacja pozwala na ewidencję wydatków i przychodów wraz z opisem transakcji oraz tworzenie kategorii o dowolnej głębokości zagnieżdżeń.

Aby używać programu ePortfel trzeba posiadać zainstalowaną wirtualną maszynę Javy tzw. Java Runtime. Kod do programu otrzymujemy ze strony producenta.

Aby skorzystać z programu nalezy zarejestrować na stronie programu oraz kliknać na pole "Generator licencji"