The Bat! polski interfejs 4.2.4

Zawiera kilkanaście wersji językowych, w tym również polską, interfesju użytkownika programu The Bat!