WinRescue 95 10.05

Pomaga przezwyciężyć problemy z przywróceniem Windows do "życia" po uszkodzeniu rejestru systemu.