Gladinet Cloud Desktop 1.4.225 64-bit

Program umożliwiający podpięcie zasobów konta użytkownika w ramach usług Windows Live, Dokumenty Google i innych, jako wirtualnego dysku w komputerze. Wystarczy tylko podać hasło i login do danej usługi, a od tej pory będzie można np. kopiować i lokalnie edytować dokumenty zapisane w Dokumentach Google.

Wersja Starter Editon dla 64-bitowych systemów Windows.