Advanced Registry Doctor Pro 1.1 RC 2

Program służący do optymalizacji rejestru systemowego. Potrafi nie tylko usunąć stare i nieprawidłowe wpisy, ale również przywrócić do działania błędne odniesienia. Przeszukując rejestr program bada w poszukiwaniu błędów m.in. podane scieżki aplikacji, informacje instalatorów i deinstalatorów, programy grupy Autostart oraz wpisy związane z bibliotekami DLL. Użytkownik korzystając z programu ma możliwość zrobienia kopii zapasowej rejestru oraz może dokonać jego defragmentacji. Program działa tylko w systemach Windows NT/2000/XP/2003.