Process Revolution 2004.1.312 Beta

Potężne narzędzie służące do tworzenia wszelkiego rodzaju diagramów, map pamięci oraz schematów blokowych. Stworzone wykresy można drukować, kopiować do pamięci, tworzyć z nich prezentacje bądź też eksportować do różnego rodzaju plików graficznych (m.in. BMP, EMF, JPG, PCX, PDF, PNG, SVG, WMF, WBMP, TIFF) i dokumentów PDF. Tworzone diagramy mogą być wielowarstwowe, a ich elementom można przypisać odniesienia np. do stron internetowych czy plików wideo. Program posiada ogromną ilość opcji edycji elementów, co powoduje mały natłok ikon w głównym oknie programu, jednak dzięki przemyślanemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownik szybko docenia sposób rozmieszczenia poszczególnych przycisków.