e-Deklaracje Desktop 3.0.5

e-Deklaracje to aplikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Finansów. Pozwala przesłać wypełniona deklarację bezpośrednio do wybranego Urzędu Skarbowego przez Internet. Nie jest do tego wymagany podpis elektroniczny, wystarczą dane osobowe podatnika. Program pozwala na wypełnienie formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz załącznikami dla wielu użytkowników - każdy stworzyć może oddzielny profil, chroniony hasłem.

Wypełnienie i wysłanie z jego pomocą jest szybkie i bezproblemowe. Aplikacja pozwala monitorować status zeznania, informując użytkownika czy ten został już przyjęty lub odrzucony. Po uzyskaniu potwierdzenia z US, program generuje Urzędowe Potwierdzenie Odbioru - niezbędne przy wszelkich późniejszych kontaktach z fiskusem i jednoczesnie będące jedynym dowodem potwierdzającym złożenie zeznania - warto więc wydrukować je i zachować.