GnuCash 2.3.13 beta

Łatwy w użyciu menedżer finansów osobistych, oferujący dodatkowo funkcję tworzenia raportów oraz wykresów.