Firmowe Papiery 1.01

Aplikacja do wystawiania faktur i rachunków, prowadzenia ewidencji klientów i produktów/usług, Program oferuje możliwość pracy kilku użytkowników na jednym koncie firmowym na tej samej bazie danych.

Firmowe Papiery umożliwiają wystawianie faktur z własnym logo i stworzenie różnych schematów numeracji, uzależnionych od rodzaju wystawianego dokumentu. W aktualnej wersji program generuje następujące dokumenty wraz ze śledzeniemich statusów: faktura VAT, faktura VAT marża, faktura VAT zaliczkowa, faktura VAT korygująca, faktura proforma oraz rachunki w przypadku osób

fizycznych (w tym również rachunki do umowy o dzieło i umowy zlecenia).

Aplikacja wymaga środowiska wykonawczego Adobe Air