ProduKey 1.43

Prosta apliakcja do wyświetlania numeru oraz klucza produktów firmy Microsoft. Program wpsółpracuje z programami taki jak: Office (Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007), Windows (Windows 7, Windows Vista), Exchange Server oraz SQL Server.

Posiada możliwość uzyskiwania informacji z komputera, na którym aktualnie pracujemy a także przy pomocy konsoli z innych systemów. Program przydatny przy reinstalacjach aplikacji.