Ryczałt 1.12.2010

Ryczałt to aplikacja służąca do prowadzenia Ewidencji Przychodów. Przeznaczona jest zarówno dla firm będących płatnikiem podatku VAT jak i zwolnionych z tego obowiązku. Pozwala na prowadzenie rejestru przychodów i rejestrów firmom rozliczającym podatek miesięcznie lub kwartalnie. Opcja zestawień tabelarycznych i graficznych pozwala na analizę przychodów i kosztów według szeregu różnych kryteriów. Aplikacja współpracuje z programami fakturującymi z serii Pakiet Przedsiębiorcy co pozwala na usprawnienie i przyśpieszenie procesu księgowania.