ManyCam 2.5.68

ManyCam to darmowa aplikacja, dzięki której do obrazu przechwyconego z kamery internetowej możesz w czasie rzeczywistym dodać różnegorodzaju efekty specjalne, takie jaknowe, dynamiczne obiekty, statyczne bądź ruchome tło, dowolny tekst czy inne efekty wizualne.

Domyślnie, aplikacja udostępnia nam także szereg efektów nakładanych na wyświetlaną w obrazie kamery twarz lub obiekt. DO najczęściej stosowanych zaliczyć trzeba np. różne rodzaje zarostu, kapelusze, okulary itp. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do przechwytywanego obrazu dodać własne obrazy czy filmy użytkownika.

Po uruchomieniu ManyCam, nadawany przez program obraz traktowany jest przez system, jak obraz z zainstalowanej w komputerze kamery internetowej.