PerformanceTest 7.0 build 1018 64-bit

Łatwy w użyciu program do testowania wydajności komputera. Aplikacja pozwala objąć testami wszystkie najważniejsze podzespoły komputera: procesor, pamięć, kartę graficzną, napędy i dyski twarde, komponenty sieciowe. Każdy test zakończony jest przejrzystym raportem, który zawiera zarówno dane liczbowe jak i wykresy. Przed przystąpieniem do testów można wybrać z listy predefiniowaną konfigurację komputera, która będzie punktem odniesienia. Program pozwala na zapisanie i późniejsze porównanie uzyskanych wyników lub ich przesłanie pocztą elektroniczną.

W nowej wersji 7.0 naparwiono test 2D, który nie wykonywał się w poprzednich wersjach a także błędy uniemożlwiające testy procesora w Windows XP 64-bitowym