Weryfikator 1.0

Program sprawdzający poprawność numerów identyfikacyjnych PESEL, NIP, REGON oraz numerów kart płatniczych.