Weryfikator 1.2

Weryfikator - Program do weryfikacji numerów PESEL, REGON, NIP numerów kart płatniczych oraz numerów rachunków bankowych.

W najnowszej wersji dodana została możliwość weryfikacji numerów rachunków bankowych zgodnych ze standardem IBAN.