FileTypesMan 1.60 32-bit

FileTypesMan to alternatywa dla znanej z menu 'Opcje folderów' zakładki 'Typy plików'. Wyświetla wszystkie znane rozszerzenia oraz informacje takie jak np. Powiązana aplikacja, typ MIME, itp. Program pozwala na zmianę wszystkich parametrów systemowych dotyczących rozszerzeń.