Take Command 12.0 Build 36 64-bit

Take Command - Rozszerzenie dla systemu Windows. Dzięki niemu możesz korzystając z wiersza linii poleceń modyfikować istniejące polecenia tekstowe, ale również dodawać nowe. Narzędzie wg autorów ma połączyć klasyczny interfejs graficzny Windows z funkcjonalnością dostępną tylko z poziomu linii poleceń.

Take Command zawiera 160 wbudowanych komend, 240 funkcji oraz 150 możlwiości ustawień. Posiada możlwiości dostępu to FTP oraz HTTP;