emSzmal 3.10.1006.1100

  • Michał Majewski,

emSzmal 3 to kolejna wersja aplikacji do zarządzania finansam, umożliwiającej przechowywanie informacji o operacjach finansowych, a także pobieranie ich bezpośrednio z serwisów internetowych wybranych banków.

W tej edycji programu istnieje możliwość definiowania dowolnej ilość rachunków z różnych banków jednocześnie. A także dodawać rachunki nie powiązane z żadnym konkretnym bankiem. Wszystkie można dowolnie grupować, a zgromadzone na nich środki finansowe widoczne są w postaci podsumowań dla każdej z grup osobno.

Funkcja automatycznego sprawdzania salda zadba o aktualność prezentowanych informacji, bez dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika. A także poinformuje nas o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail lub SMSem.

Program pozwala na zdalną / wielostanowiskową pracę, w której każdy z użytkowników programu może otrzymać nie tylko różne uprawnienia, ale także posiadać dostęp jedynie do wybranych przez administratora rachunków.

UWAGI

Program wymaga instalacji pakietu Microsoft .NET Framework 3.5.