HiDownload Platinum 7.972

HiDownload Platinum - Menadżer pobierania plików obsługujący wszystkie najważniejsze protokoły internetowe (HTTP,FTP,RTMP, MMS/MMST/MMSU,RTSP,PNM). HiDownload Platinum umożliwia zatrzymywanie i wznawianie pobierania oraz ponowne połączenie z Internetem w przypadku, gdy zostanie ono zerwane. HiDownload pozwala pobierać wiele plików jednocześnie w wielu wątkach, umożliwia katalogowanie pobranych plików, wspiera połączenia przez proxy, pozwala zachować animacje Flash oraz udostęnia pobieranie wybranych elementów z plików skompresowanych.

HiDownload Platinum znakomicie integruje się większością najpopularniejszych przeglądarek internetowych i posiada polski interfejs. Wspiera najważniejsze formaty: Windows Media, Real Audio i Real Video, QuickTime, Streaming MP3 (Shoutcast).

Wśród narzędzi dostarczony z programem można znaleźć Live Broadcast Manager, Zip Preview (przeglądanie plików przed ściągnieciem), Zip Extract a także funkcję do odbioru i zapisu radia internetowego.