Inkscape 0.48.1

Inkscape - Edytor grafiki wektorowej w formacie SVG. Program swoimi możliwościami przypomina takie aplikacje, jak Illustrator, CorelDraw czy Visio.

Funkcjonalność

Aplikacja oferuje możliwość pracy na krzywych, obiektach (prostokąty, elipsy, itp…), ścieżkach, tekście, z wykorzystaniem deseni i gradientów, możliwość grupowania obiektów, wsparcie dla kanałów alfa, masek przeźroczystości, przekształceń, czy możliwość eksport do formatu png.

Nowości

Naprawiono mechanizm eksportowania masek i błędne funkcjonowanie edytora węzłów prowadzące do zawieszania się aplikacji. Prawidłowo odświeżane są prowadnice z czym były kłopoty w trakcie używania starszych bibliotek GTK. Wyeliminowano zawieszanie się Inkscape'a powodowane brakiem ikon startowych czy otwieraniem dialogowego okna właściwości dokumentu oraz używaniem klawisza Shift podczas edycji obiektów.