Gpg4win 2.1.0

  • Michał Majewski,

Gpg4win - Świetna darmowa aplikacja do szyfrowania, będąca produktem działającego w ramach Free Software Foundation projektu GNU Software. GnuPG oferuje pełną, darmową implementację standardu OpenPGP RFC4880 - dzięki czemu aplikacja jest w pełni kompatybilna z innymi systemami zgodnymi z OpenPGP. GnuPG standardowo obsługiwany jest przez interfejs linii poleceń CLI, ale na praktycznie wszystkie wersje platformowe dostępne są opcjonalne graficzne interfejsy obsługi. Dla Windows przeznaczony jest Gpg4win - pakiet instalacyjny działający w oparciu o GnuPG, oferujący wszystkie funkcje dostępne w podstawowej wersji oraz integrację z Eksploratorem Windows, menedżera, wtyczkę do MS Outlook, a nawet klienta pocztowego Clawsmail.