Take Command 12.11.70 32-bit

Take Command - Rozszerzenie dla systemu Windows, dzięki któremu możesz korzystając z wiersza linii poleceń modyfikować istniejące polecenia tekstowe, dodawać nowe. Narzędzie wg autorów ma połączyć klasyczny interfejs graficzny Windows z funkcjonalnością dostępną tylko z poziomu linii poleceń. Dużą zaletą jest narzędzie "drag and drop”, dzięki czemu w szybki sposób możemy przenosić pliki z dowolnego folderu do konsoli a także kopiować, wklejać i wycinać zaznaczony tekst.

Take Command zawiera 160 wbudowanych komend (DIR, COPY itp..), 240 funkcji (CMD, .BAT, .BTM itp..) oraz 150 możliwości ustawień. Posiada możliwości dostępu do FTP oraz http.