Winlock 5.3

Winlock jest programem zabezpieczający dane na komputerze osobistym. Pozwala tylko autoryzowanym osobom na dostępu do ważnych informacji. Narzędzie pozwala ustalić, jak długo można korzystać z komputera, a dostęp do danych wymaga podania hasła autoryzacji.

Program uruchamia się przy starcie systemu i opcjonalnie pojawia się informacja dla użytkownika wraz z dźwiękiem na temat czasu, jaki pozostał do końca pracy. Program potrafi również zablokować kombinację klawiszy (CTRL+ALT+DELETE; ALT+TAB; CTRL+ESC; itp..), zablokować pulpit czy ukryć przycisk START. Użytkownik może wskazać konkretne zasoby (pliki, dyski, foldery, aplikacje, panel sterowania, mój komputer, itp..), które mają zostać zablokowane, czy uniemożliwić dostęp do stron internetowych. Kiedy aplikacja jest uruchomiona, nie ma możliwości obejścia hasła. Program świetnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie komputer jest narażony na złośliwe działanie innych użytkowników.

Uwagi

Wersja 30-dniowa. Niedostepne niektóre zaawansowane ustawienia.