Rozliczenie Płac 1.22E

Rozliczenie Płac jako program finansowo księgowy firmy Varico przeznaczony do obsługi kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach, skutecznie wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi pracowników. Umożliwia prowadzenie ewidencji i rozliczeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, agencyjną i umowę o dzieło - automatyczne nalicza kwoty wynagrodzeń i zasiłki za czas nieobecności.

Najważniejsze zmiany w Rozliczenie Płac 1.22E:

- wprowadzono zapamiętywanie ustawienia opcji, związanej z wystawianiem osobnej deklaracji DRA dla właściciela firmy.

- wprowadzono poprawki w sposobie generowania druku Z-3, polegające na uwzględnieniu szczególnej sytuacji, gdy pracownik przechodzący na chorobowe nie przepracował pełnego miesiąca.

- zaktualizowano wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjmowanego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego. W III Kwartale 2011 r. wynosi on 108,2%

Po pełną listę zmian zapraszamy na oficjalną RP dla Windows.