LAME 3.99

Najnowsza wersja znakomitego, bezpłatnego kodeka MP3, współpracującego z wieloma

programami do tworzenia plików MP3. Kodek zapewnia wysoką jakość nagrań, oferując jednocześnie przyzwoitą wydajność. Konwersja plików może się odbywać za pomocą linii komend z wykorzystaniem pliku wykonywalnego lame.exe lub poprzez skopiowanie kodu źródłowego programu do odpowiedniego katalogu programu tworzącego plikii MP3.