DU Meter 5.25

DU Meter to narzędzie do monitorowania ruchu sieciowego przepływającego przez komputer. Program zlicza ilość danych wysyłanych i pobieranych przez system, generuje raporty, wykresy i - w razie potrzeby - wszczyna alarmy.

DU Meter kontroluje wszystkie rodzaje połączeń począwszy od sieci lokalnych (karty Ethernetowe), przez modemy kablowe i telefoniczne (analogowe i ISDN), po łącza DSL i satelitarne. Zapis zdarzeń można weryfikować oddzielnie dla każdego interfejsu oraz dla ruchu wychodzącego i wchodzącego. Filtrowanie pozwala wyodrębnić dane przesyłane do konkretnego komputera w sieci czy danego adresu IP. Pozwala to na perfekcyjne kontrolowanie sieci i zapewnienie jej wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Nowości w tym wydaniu aplikacji to:

- naprawienie nieprawidłowego skróty do pliku pomocy

- likwidacja bugu uniemożliwiającego prawidłową instalację gadżetu Windows Slidebar na systemach 64-bit

- naprawa pomniejszych bugów

- optymalizacja zużycia zasobów komputera

- nowy silnik raportujący bugi