AkelPad 4.7.3 (32-bit)

AkelPad to w zamierzeniu prosty i szybki edytor tekstu, który może rozszerzać funkcjonalność zwykły windowsowy Notatnik. Podczas instalacji można zaznaczyć opcję, która pozwoli na zastąpienie systemowego Notatnika lub podstawowego edytora w Total Commanderze.

Funkcjonalność

Aplikacja AkelPad może pracować w jednym lub kilku otwartych oknach, pozwala otwierać duże pliki, z którymi Notatnik sobie nie radzi, posiada pełną obsługę Unicode i dowolnej strony kodowej zainstalowanej w systemie. Użytkownik może wielokrotnie cofać wprowadzone zmiany, wyszukiwać fragmenty tekstu lub zmieniać/wyszukiwać fragmenty kodu szesnastkowego.

A jakie nowości przynosi wydanie 4.7.3. Oto najważniejsze:

- zmieniony nazwę rozszerzenia LogView na Log

- naprawiono parametry "CmdLineBegin" oraz "CmdLineEnd"

- opcja "AkelAdmin.exe" - umożliwia ustawienie opcji bezpieczeństwa dla plików innego właściciela