Take Command 13.03.48

Take Command to rozszerzenie dla systemu Windows, dzięki któremu możesz (korzystając z wiersza linii poleceń) modyfikować istniejące polecenia tekstowe oraz dodawać nowe. Narzędzie wg autorów ma połączyć klasyczny interfejs graficzny Windows z funkcjonalnością dostępną tylko z poziomu linii poleceń. Dużą zaletą jest narzędzie "drag and drop”, dzięki czemu w szybki sposób możemy przenosić pliki z dowolnego folderu do konsoli a także kopiować, wklejać i wycinać zaznaczony tekst.

Take Command zawiera 160 wbudowanych komend (DIR, COPY itp.), 240 funkcji (CMD, .BAT, .BTM itp.) oraz 150 możliwości ustawień. Posiada możliwości dostępu do FTP oraz http.

W najnowszym wydaniu pojawia się kilka istotnych zmian:

- zaktualizowano instalator

- zaktualizowano wszystkie sieciowe biblioteki (ip*.dll)

- zaktualizowano biblioteki zip

- zaktualizowano biblioteki odpowiedzialne za rejestrację i obsługę klucza licencyjnego

- do pomocy sieciowej dodano Google Translate