FileZilla 2.2.5

Kolejne wydanie popularnego klienta FTP. Możliwości programu obejmują wznawianie przerwanego połączenia (jeśli serwer je obsługuje), kopiowanie z pomocą techniki "Przeciągnij i upuść", obsługę zapory ogniowej (firewall) oraz wsparcie dla SOCKS4/5 Proxy. Program posiada polski interfejs.

W najnowszej wersji umożliwiono definiowanie położenia pliku konfiguracyjnego, usprawniono obsługę komend wydawanych za pomocą wiersza poleceń oraz popawiono kilka drobnych błędów.