Ramzes e-dokumenty

Ramzes e-dokumenty to program służący do wykonywania operacji związane z podpisywaniem, wysyłaniem i odbieraniem UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru). Użytkownik aplikacji nie musi dodatkowo korzystać z dodatkowego oprogramowania do składania podpisu. Twórcą programu jest firma Ramzes.

Ramzes e-dokumenty umożliwiają podpisywanie: druku pełnomocnictwa UPL-1(1), druku zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1(1), zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, deklaracji PIT - 4R, deklaracji PIT - 11, deklaracji PIT - 40, deklaracji PIT - 8C, PIT - 8AR i wiele więcej.