PHPMaker 9.0.1

PHPMaker jest aplikacją przeznaczoną dla programistów. Mamy tu do czynienia z wygodnym edytorem, w którym zaimplementowano mechanizmy odpowiedzialne za automatyczne generowanie kodu, edytowanie istniejącego, a także tworzące mechanizm autoryzacji. Potrafi także wygenerować stronę na potrzebę współpracy z serwerem MySQL.

PHPMaker obsługuje także bazy danych PostgreSQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server oraz Oracle. Wygodną opcją jest re-synchronizacja danych w bazach, a także możliwość ich eksportu w formatach CSV/HTML/Excel/Word/XML.