OSFMount (64-bit) 1.5.1011

OSFMount to aplikacja pozwalająca nam zamontować w systemie dodatkowy dysk, który będzie mieć własną literę. Mogą być to zarówno dyski z plikami, jak też dyski RAM, co pozwala na przechowywanie danych nie na fizycznym dysku twardym, ale bezpośrednio w pamięci.

OSFMount pozwala także na tradycyjne montowanie obrazów płyt, co przyda się szczególnie graczom – nie trzeba wówczas za każdym razem wkładać fizycznego nośnika do napędu. W tej wersji dodano wsparcie dla formatu .00n, .vmdk, .e01 oraz .s01. Ulepszono także działania AFF, AFM i AFD.