Task Coach Portable 1.3.15

Task Coach Portable to przenośna wersja programu pozwalającego na bardzo precyzyjne zapisywanie zadań i kontrolowanie stanu ich wykonywania. Każde zadanie może mieć w sobie dowolną ilość 'subzadań'. Jak w tradycyjnym oprogramowaniu typu PIM (zarządca informacji osobistej), nadaje się im kategorię, czas wykonania oraz przypomnienie. Do zadań można dołączać różnego rodzaju załączniki, przeciągając je przykładowo z wiadomości pocztowej.

Task Coach kontroluje status wykonania każdego zadania i 'subzadania' oznaczając je stosownym kolorem w zestawieniu. Pozwala dodawać, edytować, usuwać zadnia i podzadania. Każde z nich można kategoryzować, dodawać notatki oraz śledzenie statusu wykonania. W wersji 1.3.15:

- dodano poprawki podczas używania języka Windows 7 i Max OS X

- zoptymalizowano otwieranie plików zdań

- w widoku kalendarza lepiej wyświetlają się słowa i wyrazy