Intel Chipset Software Installation Utility 6.0.0.1014

Program instalujący sprzętowe pliki INF w systemie Windows. Dzięki niemu wszyscy użytkownicy płyt z chipsetem Intela nie będą mieli problemu z urządzeniami systemowymi (takimi jak AGP, USB, PCI, ISAPNP i inne), które występują w systemie jako Nieznane urządzenia.

Wersja 6.0.0.1014 jest wersją nieoficjalną, więc nie posiada wsparcia technicznego firmy Intel. Przy jej instalacji należy zachować szczególną ostrożność