TaskInfo 2003 5.0

Program informujący o działających w systemie programach i zajmowanych przez nie zasobach systemowych.