Hasła 1.08

Zadaniem aplikacji jest katalogowanie wszystkich haseł dostępu posiadanych przez użytkownika. Dzięki niemu możliwe staje się skatalogowanie wszystkich niezbędnych, prywatnych informacji w jednym miejscu zabezpieczając je własnym, globalnym hasłem.

W wydaniu 1.08 dokonano następujących zmian:

- poprawiono błąd pojawiający się przy ilości haseł większej niż 64, co uniemożliwiało wpisanie większej ilości haseł

- optymalizacja kodu programu