Systemometer 1.4

Unikalne, darmowe narzędzie służące do monitoringu aktywności systemu i wykorzystania zasobów. Aplikacja wyświetla informacje w postaci wygaszacza ekranu bądź też w niewielkim okienku. Program pozwala stworzyć różne profile monitoringu, jednak jego największym atutem jest sposób prezentacji informacji - są one nanoszone na siatkę kołową w postaci wielokątów, dzięki czemu już na pierwszy rzut oka widać, które zasoby komputera są w danym momencie najbardziej obciążone. Systemometer podaje procentowo wykorzystanie czasu procesora i dysku twardego, rejestru, wykorzystanie pamięci fizycznej i wirtualnej, ilość procesów i wątków oraz aktualny transfer danych w sieci. Historię wartości dla każdego z badanych parametrów można zapisać w pliku w formacie HTML lub CSV.

Program darmowy wyłącznie dla użytkowników prywatnych do zastosowań domowych.