Absolute FTP 2.2.6

Nowe wydanie jednego z najpopularniejszych klientów FTP o interfejsie zbliżonym do Eksploratora Windows. Wśród innych aplikacji tego typu wyróżnia się m.in. łatwością obsługi (posiada pełne wsparcie dla technologii przeciągnij-i-upuść). W razie przerwania połączenia program potrafi sam ponownie je nawiązać. W najnowszej ulepszono zdalną edycję plików, poprawiono wsparcie dla jednoczesnego wysyłania wielu plików oraz wyeliminowano kilka drobnych błędów.

W wersji 2.2.6 wyeliminowano błąd powodujący zawieszanie programu w czasie wysyłania pliku poprzez SOCKS 5 proxy oraz poprawiono sposób wyświetlania zdalnych plików większych niż 4 GB.