WinPSF 1.3

Aplikacja służy do archiwizacji i regularnego wykonywania kopii zapasowych plików (backup) według ustalonych wcześniej profili. Automatycznie skompresuje i zachowa wybrane dane. Może to robić na polecenie użytkownika (klawisze HotKey, profile do wyboru z menu ikony tray lub listy w oknie profili) albo przez ustawienie harmonogramu automatycznego wykonywania kopii zapasowych o zadanej porze wybranych dni tygodnia i miesiąca. Dodatkowo, program zawiera doskonały, szybki i wygodny menedżer plików archiwum, umożliwiający dowolne manipulowanie skompresowanymi danymi. Można ręcznie tworzyć nowe archiwa, aktualizować ich zawartość, weryfikować, dodawać i usuwać pliki, wypakowywać do dowolnego folderu lub wysłać pocztą email. Po każdej operacji istnieje możliwość podejrzenia wygenerowanego raportu lub sprawdzenia informacji o archiwum, pokazywanej w formie wykresu.

W wersji 1.3 wprowadzono szereg zmian:

- dodana wtyczka UnPSF_totalcmd.wcx dla programu Total Commander do przeglądania i wypakowywania archiwów WinPSF

- dodana nowa zakładka właściwości profilu: "Uruchom program". Uruchamianie wybranego programu lub skryptu przed i po archiwizacji danego profilu

- pokazywanie rozszerzonych informacji o profilu w okienku podpowiedzi (tooltip) listy profili

- pokazywanie dodatkowych informacji oraz sortowanie listy profili wg wybranej kolumny

- nowe foldery użytkownika profilu kopii zapasowej (baza danych Microsoft SQL Server/Desktop Engine, dane programu WinWorkBar)

- dodana możliwość zmiany rozmiaru okna profili

- dodane przyciąganie okna profili do krawędzi pulpitu systemu

- dodany podgląd raportu błędów ostatniej archiwizacji z historii

- ustawione pokazywanie okna "Archiwa" na podwójne kliknięcie listy profili

- usunięty błąd niewykonywania niektórych zadań archiwizacji wg harmonogramu

- usunięty błąd niezapisywania historii archiwizacji na dyski sieciowe

- usunięty błąd nieprawidłowego wyświetlania okienka informacyjnego

- poprawione obliczanie opisu daty archiwizacji na liście profili

- poprawione różne drobne błędy logiczne i ulepszony interfejs


Liczba pobrań: 1030
Cena/licencja:Shareware
Producent/dystrybutor:Piotr Zagawa
Rozmiar:775 KB
Nazwa pliku: WinPSF_v13.exe

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program Nowa wersja
Programy producenta
Liczba pobrań: 1030
Cena/licencja:Shareware
Producent/dystrybutor:Piotr Zagawa
Rozmiar:775 KB
Nazwa pliku: WinPSF_v13.exe

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program Nowa wersja
Programy producenta
Program miesiąca