PCBoost 4.6.25.2012

PCBoost to aplikacja, której głównym zadaniem jest optymalizacja ustawień systemu. Cel to oczywiście zwiększenie wydajności i szybkości komputera. PCBoost umożliwia uzyskanie przez aktualnie aktywną grę lub program maksimum możliwych zasobów procesora i pamięci (wszystkie zadania z nią związane osiągają najwyższy priorytet). Jeżeli użytkownik przełączy się pomiędzy zadaniami, aplikacja automatycznie zwolni zasoby systemowe i przekaże je do kolejnego procesu.

PCBoost nie dokonuje żadnych zmian ustawień sprzętowych, działa jedynie w środowisku programowym. Twórcą tej użytecznej aplikacji jest Pgware. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom udało się także przyspieszyć ten proces. Z wersji testowej możemy korzystać przez 30 dni. W najnowszej wersji zaktualizowano instalator z najnowszą wersją InnoSetup, dodano do niego kilka nowych opcji oraz zoptymalizowano szybkość pracy. W kolejnej wersji usunięto błąd powodujący niewyświetlanie się się niektórych elementów aplikacji.