PerformanceTest 5.0 Build 1017

Nowe wydanie prostego i łatwego w użyciu programu do testowania wydajności komputera. Aplikacja pozwala objąć testami wszystkie ważniejsze podzespoły komputera: procesor, pamięć, kartę graficzną, napędy i dyski twarde, komponenty sieciowe. Każdy test zakończony jest przejrzystym raportem, który zawiera zarówno dane liczbowe jak i wykresy. Przed przystąpieniem do testów można wybrać z listy predefiniowaną konfigurację komputera, która będzie punktem odniesienia. Program pozwala na zapisanie i późniejsze porównanie uzyskanych wyników lub ich przesłanie pocztą elektroniczną.

W najnowszej wersji dodano wyświetlanie dodatkowych informacji o płytach głównych, włączono obsługę wielowątkowości, wprowadzono nowy interfejs użytkownika oraz internetową bazę rezultatów testów. Pojawił się również nowy test procesora.