Mozilla 1.7.2 polski interfejs

Archiwum zawiera polską wersję językową do programu Mozilla 1.7.2. Plik w formacie XPI.