Odkurzacz 13.1.0.984

Odkurzacz to aplikacja do utrzymania porządku w systemie Windows. Program rozpoznaje i usuwa zbędne obiekty z systemu Windows oraz setek popularnych aplikacji. Zajmują one cenne miejsce na dysku i powodują ogólne spowolnienie operacji na dysku (także przez zwiększoną fragmentację plików). Dzięki Odkurzaczowi Windows będzie pracować szybciej, a program pozwoli ci także na skasowanie wszelkich pozostałości po usuniętych z komputera aplikacji. Dzięki niemu zablokujesz też elementy nieodpowiednie dla dzieci oraz wiele innych szkodliwych programów.

W najnowszej wersji

- naprawiono proces aktualizacji wewnętrznych składników programu,

- naprawiono błąd "Access Violation" lub "Invalid pointer operation", podczas przywracania plików z kopii bezpieczeństwa, gdy przywracany plik już istnieje i jest używany przez inną aplikację,

- naprawiono funkcjonowania przycisku "Zaznacz wszystko", jeśli na liście wpisów zaznaczono co najmniej jeden obiekt niesklasyfikowany w oknach "Wyszukiwanie zbędnych folderów" i "Wyszukiwanie zbędnych plików",

- dodano informacje o trwającym zadaniu w zakładce "Centrum akcji" w sekcji "Czyszczenie",

- dodano informacje o pozostałych dniach do kolejnego czyszczenia w zakładce "Centrum akcji" w sekcji "Czyszczenie",

- dodano możliwość przechodzenia w górę/dół po wpisach oraz zaznaczania/odznaczania tych wpisów w oknie "Wyszukiwanie zbędnych folderów" za pomocą okna "Informacje dodatkowe o folderze",

- dodano możliwość wypełnienia pól w oknie "Edytor czyszczonego obiektu" danymi z podświetlonego wpisu (zarządzanego przez program lub użytkownika) poprzez wywołanie przycisku "Dodaj nowy filtr" prawym klawiszem myszki,

- dodano zabezpieczenie, które sprawia, że przycisk "Zaznacz wszystko" zawsze odznacza obiekty niesklasyfikowane w oknach "Wyszukiwanie zbędnych folderów" i "Wyszukiwanie zbędnych plików".