PHP 5.0.1

PHP jest szeroko używanym językiem skryptowym ogólnego zastosowania, tworzonym na zasadach Open-Source, dopasowanym szczególnie do potrzeb aplikacji WWW, z możliwością zagnieżdżania w HTML. Jego składnia bazuje na językach C, Java i Perl, dzięki czemu autorzy serwisów WWW mają możliwość szybkiego i łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych. Pakiet instalacyjny oprócz samego PHP zawiera wersję API serwerów Apache i Apache2 (eksperymentalny), ISAPI, NSAPI, Servlet oraz Pi3Web. Cały pakiet posiada wsparcie dla bazy danych MySQL oraz wiele dodatkowych rozszerzeń.

W wersji 5.0.1 wyeliminowano szereg błędów, zmieniono pliki pomocy dla instalacji, zaktualizowano kilka bibliotek (m.in. libxml2-2.6.11, libxslt-1.1.7 oraz iconv-1.9.1), usprawniono i przeniesiono ActiveScript SAPi do PECL.