Rozliczenie Płac 2.06a

Rozliczenie Płac to program finansowo księgowy firmy Varico, przeznaczony do obsługi kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach, skutecznie wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi pracowników. Umożliwia prowadzenie ewidencji i rozliczeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, agencyjną i umowę o dzieło - automatyczne nalicza kwoty wynagrodzeń i zasiłki za czas nieobecności.

Rozliczenie Płac w nowej wersji:wprowadza następujące zmiany:

Udostępniliśmy możliwość grupowej wysyłki e-deklaracji.

Dodaliśmy separację tysięcy w liczbach.

Usunęliśmy występujący w niektórych przypadkach błąd skryptu wart, pojawiający się po aktualizacji wersji 2.04.A.

Na wydruku Z-3 dodaliśmy uwzględnianie tych miesięcy, w których pracownik nie przepracował połowy miesiąca.

Udostępniliśmy w aplikacji nowy formularz deklaracji Z-3.

Ulepszyliśmy wygląd wyświetlanych dialogów, takich jak: pracownicy, ewidencja VAT (sprzedaż i zakupy), ewidencja faktur (sprzedaż i zakupy).

Przyspieszyliśmy działanie listy "Pracownicy".

Poprawiliśmy błąd powodujący nie wyświetlania nagłówka dokumentu w oknie podglądu wydruków programu.

Poprawiliśmy błąd 217 występujący przy seryjnym generowaniu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.