QuickTime Alternative 1.35

Bardzo ciekawa aplikacja, która umożliwia odgrywanie plików zapisanych w formacie QuickTime (MOV, QT) bez posiadania programu QuickTime Player. W pakiecie znajdziemy także program Media Player Classic, panel sterujący QuickTime, kodeki oraz wtyczki do przeglądarek internetowych.

W najnowszej wersji dodano obsługę Indeo (opracowaną przez firmę Intel programową technologię kompresji obrazu wideo, opartą na sprzetowej technologii DVI), wprowadzono drobne modyfikacje i usunięto niewielkie błędy.