StrokesPlus 2.2.9

StrokesPlus to program, dzięki któremu będziemy mogli znacznie usprawnić pracę na naszym komputerze. Aplikacja umożliwia nam tworzenie gestów np. po przytrzymaniu jednego z klawiszy myszy i narysowaniu wcześniej ustalonego kształtu możemy odpalić aplikację.

StrokesPlus posiada bardzo wiele opcji, dzięki którym możemy konfigurować gesty. Dokładną instrukcję aplikacji możemy znaleźć na stronie twórcy. W najnowszej wersji wprowadzono drobne zmiany usprawniające działanie programu oraz dodano dodatkowe algorytmy sprawdzania oraz funkcje acHideMouseCursor(), acShowMouseCursor() i acAutoHideMouseCursor.